brain2

Prevence poruch paměti/kognitivních funkcí

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 60 let na preventivní vyšetření poruch paměti/kognitivních funkcí (cílené psychiatrické či psychologické vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA) a na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností.

 Co je třeba přiložit k žádosti:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě psychiatrického/psychologického vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA nebo dokladu o úhradě kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností (viz www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky).
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě (viz výše), který musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.