prevence-prevence-v-tehotenstvi

 Prevence v těhotenství

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: těhotným ženám na jednu z následujících položek podle jejich výběru:

  • prvotrimestrální screening,
  • kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné,
  • předporodní kurz.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Jeden z následujících dokladů:
  1. originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, že žena absolvovala screening genetických vad plodu v prvním trimestru (do začátku 14. týdne těhotenství), alternativní názvy: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test,
  2. originál dokladu o úhradě kurzu cvičení či jiných pohybových aktivit pro těhotné,
  3. originál dokladu o úhradě předporodního kurzu.