7102-3616-prevence-prevence-v-tehotenstvi-cithumb

 Prevence v těhotenství

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: těhotným ženám na jednu z následujících položek podle jejich výběru:

  • prvotrimestrální screening,
  • kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné,
  • předporodní kurz.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte jeden z následujících dokladů:
  1. originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, že žena absolvovala screening genetických vad plodu v prvním trimestru (do začátku 14. týdne těhotenství), alternativní názvy: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test,
  2. originál dokladu o úhradě kurzu cvičení či jiných pohybových aktivit pro těhotné,
  3. originál dokladu o úhradě předporodního kurzu.
  • Pokud žádost podáváte přes Klientský portál VoZP, přiložte sken jednoho z dokladů uvedených výše. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.