prevence-zubniho-kazu-u-deti

 Prevence zubního kazu u dětí

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce (bez ohledu na počet zubů, na kterých byl výkon proveden).

Komu a na co: pojištěncům od 6 do dovršení 14 let věku na pečetění fisur, tedy na ryze preventivní výkon spočívající v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploškách postranních zubů. Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné stomatologické výkony (na žádný druh výplně – plomby).

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon "pečetění fisur".