formulare-header2

  Jak se přihlásit k VoZP prostřednictvím tiskopisu

Vyberte jednu z možností

  Stáhnout PDF pro vyplnění v Adobe Acrobat Reader a následný tisk

Tento PDF dokument můžete vyplnit přímo v Adobe Acrobat Readeru a z něj vyplněný formulář vytisknout. Pro vyplnění je zapotřebí soubor stáhnout na disk a následně spustit v Acrobat Readeru. V případě, že se spustí přímo v okně internetového prohlížeče, nebude možné jej editovat. Vyplněný a podepsaný dokument nám prosím doručte osobně nebo poštou na kterékoli kontaktní místo.

  Stáhnout PDF pro tisk a následné vyplnění ručně

Tento PDF dokument můžete stáhnout a otevřít v libovolném PDF prohlížeči pro tisk. Ručně vyplněný a podepsaný dokument nám prosím doručte osobně nebo poštou na kterékoli kontaktní místo.