Zpravodaj VoZP ČR 2013

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZZpravodaj VoZP ČR 2013
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP13V00000001
Jednací číslo1/160/130344-2012
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota3 700 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení7.1.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek28.1.2013 13:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je ediční příprava (grafika, redakce, textů, fotografií, celkové koncepce) tisk a distribuce Zpravodaje VoZP ČR 2013. Dodavatel zabezpečí tisk vytvořeného Zpravodaje 2013 ve formátu 148x210mm (A5) v počtu 430 000 ks, z toho zafoliování 385 000 ks....

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Ploha-.-1-ZD-Kryc-list-nabdky 53.5 KB 17.01.2019
Smlouva-o-dlo 68.5 KB 17.01.2019
Ploha-smlouvy-.1-Seznam-poboek 24.5 KB 17.01.2019
Vzva 2.65 MB 17.01.2019
Odpov-.3-na-dost-uchazee- 214.23 KB 17.01.2019
Odpov-2-na-dost-uchazee-Zpravodaj-2013 182.83 KB 17.01.2019
Odpov-na-dotaz-uchazee 144.83 KB 17.01.2019
Odpov-.-4-na-dost-uchazee 189.59 KB 17.01.2019