dezinfekce4-files

Příspěvek na dezinfekci rukou

Mimořádný příspěvek v souvislosti s koronavirovou infekcí

(nezapočítává se do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce)

Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům starším 15 let na zakoupené dezinfekční přípravky na ruce (dezinfekční gel, sprej, dezinfekční či antibakteriální mýdlo apod.). Příspěvek se nevztahuje na běžné hygienické a kosmetické výrobky (mýdla, gely apod.) ani na žádné jiné dezinfekční ani čistící prostředky (např. na čištění a dezinfekci povrchů apod.) ani na suroviny pro výrobu dezinfekčního přípravku. 

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě, ze kterého musí být jednoznačně zřejmý název přípravku určeného k dezinfekci rukou (doklad obsahuje slova dezinfekce či dezinfekční, popř. antibakteriální), dále datum zakoupení spadající do roku 2021, cena a identifikační údaje prodejce. Pokud bude cena na dokladu o úhradě nižší než limit 200 Kč, poskytne VoZP příspěvek pouze ve výši této částky. Jeden doklad o úhradě na vyšší částku než 200 Kč (např. při nákupu většího balení přípravku nebo více přípravků na jedné účtence) lze využít k žádosti o příspěvek pro více členů rodiny starších 15 let, kteří jsou pojištěni u VoZP. Všechny žádosti vztahující se k takovému dokladu o úhradě však musejí být předloženy pohromadě.  
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě podle podmínek výše. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označeny slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.