dezinfekce4-files
Upozornění

S ohledem na karanténní opatření je dočasně možné posílat žádosti o příspěvky elektronicky na určené e-mailové adresy a ve stanovené podobě. Více ZDE.

Příspěvek na dezinfekci rukou

Mimořádný příspěvek v souvislosti s koronavirovou infekcí

(nezapočítává se do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce)

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce

Na co: na zakoupené dezinfekční přípravky na ruce (gel, sprej, mýdlo apod.). Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné dezinfekční ani čistící prostředky (např. na čištění a dezinfekci povrchů apod.) ani na suroviny pro výrobu dezinfekčního přípravku. 

Příspěvek lze uplatnit pouze na přípravky zakoupené v období od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Žádost lze podat do 31. 12. 2020.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě, ze kterého musí být jednoznačně zřejmý název přípravku určeného k dezinfekci rukou, dále datum zakoupení spadající do období 1. 3. 2020 až 30. 4. 2020, cena a identifikační údaje prodejce. Pokud bude cena na dokladu o úhradě nižší než limit 300 Kč, poskytne VoZP příspěvek pouze ve výši této částky. Jeden doklad o úhradě na vyšší částku než 300 Kč (např. při nákupu většího balení přípravku nebo více přípravků na jedné účtence) lze využít k žádosti o příspěvek pro více členů rodiny, kteří jsou pojištěni u VoZP. Všechny žádosti vztahující se k takovému dokladu o úhradě však musejí být předloženy pohromadě.