7117_3623-prevence-odmeny-pro-darce-kostni-drene-cithumb

Příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně

Výše příspěvku: 300 až 4000 Kč (tyto příspěvky se nezapočítávají do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce). Příspěvek se nevztahuje na dárcovství za úplatu ani na dárcovství v zahraničí.

Komu a za co: bezpříspěvkovým dárcům krve, krevních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společensky prospěšné činnosti podle následujících pravidel:

odběry           

max. výše příspěvku

za každý třetí odběr (plná krev i krevní složky)

300 Kč

při získání bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů

500 Kč

při získání stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů

1 000 Kč

při získání zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů

1 500 Kč

při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů)

2 000 Kč

při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice)

2 000 Kč

při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, za 250 odběrů

3 000 Kč

za odběr kostní dřeně/krvetvorných buněk

4 000 Kč

 

Dárce může příspěvky v max. výši dle tabulky výše využít na následující zboží nebo služby podle vlastního výběru:

- optika (brýle, čočky, příslušenství – čisticí potřeby, roztoky ad., vyšetření očí hrazené pojištěncem),

- laserové operace očí a další operační výkony na očích hrazené pojištěncem (nikoli však čistě estetické výkony, jako je plastická operace očních víček),

- péče o zuby (stomatologické a ortodontické výkony a materiál hrazené pojištěncem, dentální hygiena, zubní a mezizubní kartáčky, sonické kartáčky, dentální sprcha, dentální nitě, zubní pasty, ústní vody),

- vitamíny a doplňky stravy zakoupené v lékárně,

- volně prodejné léky (nikoli však doplatky na léky),

- hormonální antikoncepce,

- zdravotnické pomůcky zakoupené v prodejně zdr. potřeb nebo lékárně,

- pohybové aktivity vč. plavání,

- regenerace, rehabilitace, lázně (masáže, sauna, wellness, solná jeskyně, různé druhy fyzioterapie, lázeňské pobyty a procedury hrazené pojištěncem).

Co je třeba přiložit k žádosti:

  • doklad o úhradě zboží či služeb uvedených v předchozím odstavci, přičemž k jedné žádosti lze přiložit pohromadě i více dokladů za různé typy zboží či služeb,
  • kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu,
  • kopii dokladu o udělení bronzové, stříbrné či zlaté Janského medaile, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů), dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládají se doklady o úhradě ve formě kopií. Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte doklady uvedené výše, přičemž doklady o úhradě přiložte ve formě originálu (účtenky, paragony), výjimečně kopie (faktury zaslané na e-mail).

Specifické podmínky:

Příspěvky v dané hodnotě lze poskytnout pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr (i se započítáním dvou odběrů z roku bezprostředně předcházejícího) nebo kdy bylo uděleno příslušné ocenění.

Pro přiznání příspěvku 300 Kč se jakýkoliv odběr (odběr plné krve nebo odběr krevních složek, a to i v případě odběru krevní plazmy, krevních destiček nebo červených krvinek) hodnotí jako jeden odběr.