Procesně personální audit vybraných organizačních útvarů VoZP ČR

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Procesně personální audit vybraných organizačních útvarů VoZP ČR

Telefon

 +420 284 021 219 +420 284 021 256

E-mail

zakazky@vozp.cz; obednarova@vozp.cz 

Identifikátor VZ

P14V000000097

Jednací číslo

1/160/1838119–2019

Specifikace zadávacího řízení

Veřejná zakázky malého rozsahu

Stav řízení

VZ zadána

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota

1 300 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

15. 10. 2019 10:00

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je nákup služeb spočívajících v provedení procesně personálního auditu u vybraných organizačních útvarů Zadavatele. Dodavatel se zavazuje zmapovat všechny procesy, činnosti a agendy realizované danými útvary organizace, vnitřní předpisy organizace definujících úkoly v hlavní a doplňkové činnosti těchto útvarů organizace a další normy definující zajišťovanou agendu.