Program ZDRAVÍ


 

OČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ až 500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny. 

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě vakcíny a aplikace (nebo sken  jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

OČKOVÁNÍ PRO DĚTI až 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě vakcíny a aplikace (nebo sken  jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

OČKOVÁNÍ PROTI PAPILOMAVIRU až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 14 let do dovršení 18 let věku na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) podle doporučení lékaře (pojištěncům ve věku od 13 do dovršení 14 let je toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě vakcíny a aplikace (nebo sken jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

PREVENCE V TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce

Komu a na co: těhotným ženám na jednu z následujících položek podle jejich výběru:

 • prvotrimestrální screening,
 • kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné,
 • předporodní kurz,
 • služby latkační poradkyně (až 6 měsíců po porodu)

Příspěvek se nevztahuje na on-line kurzy pohybových aktivit ani na on-line předporodní kurzy.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte jeden z následujících dokladů:
 1. originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, že žena absolvovala screening genetických vad plodu v prvním trimestru (do začátku 14. týdne těhotenství), alternativní názvy: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test,
 2. originál dokladu o úhradě kurzu cvičení či jiných pohybových aktivit pro těhotné,
 3. originál dokladu o úhradě předporodního kurzu,
 4. originál dokladu o úhradě služeb laktační poradkyně.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte sken jednoho z dokladů uvedených výše. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

DOPLŇKY STRAVY PRO TĚHOTNÉ až 200 Kč

 

Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce.

Komu a na co: těhotným ženám na doplňky stravy vhodné k užívání v těhotenství zakoupené v lékárně (vitaminy, multivitaminy, kyselina listová, železo, vláknina, probiotika – živé kultury apod.).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatelky. Dále přiložte kopii těhotenského průkazu žadatelky.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad z lékárny o úhradě přípravku a sken těhotenského průkazu žadatelky. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatelky.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

PÉČE O MIMINKO až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč

Komu a na co: jednorázově každému dítěti od narození do šesti měsíců na následující produkty podle výběru zákonného zástupce:

 • pomůcky ke kojení a krmení dětí: kojící kloboučky, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, ohřívačka, sterilizátor, kojenecké lahve, nádoby na uchovávání mateřského mléka, formovače a chrániče bradavek;
 • monitor dechu miminka (vč. půjčovného);
 • pomůcky k péči o novorozence a kojence: teploměr, elektronická chůvička, polohovací polštář, váha, odsávačka hlenů.

Pozn.: žádost o příspěvek předkládá zákonný zástupce na jméno a rodné číslo dítěte; produkty lze kombinovat, avšak doklady o úhradě je nutné přiložit pohromadě k jedné žádosti.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originály dokladu nebo dokladů o úhradě (při nákupu v kamenné prodejně), doklady se vracejí na vyžádání. Je-li zboží nakoupeno v e-shopu, pak je třeba přiložit doklad o úhradě (zpravidla kopii faktury) s identifikačními údaji zákonného zástupce, který žádá za dítě o příspěvek.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenované doklady o úhradě. Každý doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

Upozornění: Doklady o úhradě mohou být datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte. Pro dítě narozené v prvních měsících kalendářního roku tedy lze uplatnit i doklad z konce roku předchozího. Požádat o příspěvek lze nejpozději do šesti měsíců od narození dítěte, přičemž na každé dítě lze tento příspěvek čerpat pouze jednou.

 

DENTÁLNÍ HYGIENA až 500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

ZUBNÍ ROVNÁTKA PRO DĚTI až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou za celou dobu léčby.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na nesnímatelný (fixní) ortodontický aparát bez ohledu na čelist v době aktivní fáze léčby (nasazení, event. doplnění součástí aktivního fixního aparátu). Na sejmutí ani na retenční fázi po léčbě fixním aparátem se příspěvek nevztahuje, stejně tak se nevztahuje na terapii snímacími či foliovými aparáty.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce.

 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU U DĚTÍ – PEČETĚNÍ FISUR až 300 Kč

 

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce (bez ohledu na počet zubů, na kterých byl výkon proveden).

Komu a na co: pojištěncům od 6 do dovršení 14 let věku na pečetění fisur, tedy na ryze preventivní výkon spočívající v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploškách postranních zubů. Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné stomatologické výkony (na žádný druh výplně – plomby).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon "pečetění fisur".
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon "pečetění fisur". Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

  
VITAMÍNY až 300 Kč

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatele o příspěvek (nebo jeho zákonného zástupce).
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný výše uvedený doklad z lékárny o úhradě přípravku. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatelky.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

  

DIOPTRICKÉ BRÝLE PRO DĚTI až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou za dva roky.

Komu a na co: pojištěncům od 6 do dovršení 16 let na dioptrické brýle (obroučky i skla). Příspěvek se nevztahuje na samostatně zakoupené příslušenství ani na kontaktní čočky nebo na sluneční brýle bez dioptrických skel.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je jednoznačně zřejmé, že byly zaplaceny dioptrické brýle..
 • Pokud žádost podáváte on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládáte kopii dokladu o úhradě, z něhož je jednoznačně zřejmé, že byly zaplaceny dioptrické brýle. Doklad o úhradě musí být označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je jednoznačně zřejmé, že byly zaplaceny dioptrické brýle, a to ve formátu PDF. Doklad o úhradě musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Pro převod fotografie do PDF můžete využít některou z volně dostupných skenovacích mobilních aplikací.

 

ODMĚNY PRO DÁRCE KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ 300 až 3000 Kč

 

Výše odměny: 300 až 2000 Kč ve formě poukázek (tyto odměny se nezapočítávají do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce). Odměna se nevztahuje na dárcovství za úplatu ani na dárcovství v zahraničí.

Komu a za co: bezpříspěvkovým dárcům krve, krevních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společensky prospěšné činnosti podle následujících pravidel:

odběry  

hodnota poukázky

za každý třetí odběr

300 Kč

při získání stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů

500 Kč

při získání zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů

1 000 Kč

při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže 
(3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů)

2 000 Kč

při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice)

2 000 Kč

při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, 
za 250 odběrů

2 000 Kč

za odběr kostní dřeně

3 000 Kč

Podmínky:

Poukázky v dané hodnotě lze poskytnout pouze v průběhu roku, kdy byl proveden třetí odběr (i se započítáním dvou odběrů z roku bezprostředně předcházejícího), nebo kdy bylo uděleno příslušné ocenění.

Pro přiznání odměny 300 Kč se jakýkoliv odběr (odběr plné krve nebo odběr krevních složek, a to i v případě odběru červených krvinek nebo krevních destiček) hodnotí jako jeden odběr.

Co je třeba předložit:

Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte:

 • Kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu (odměna za 3. odběr).
 • Kopii dokladu o udělení stříbrné či zlaté Janského medaile, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů).
 • Dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.
Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte sken jednoho z dokladů uvedených výše. 
NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.