Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů 

Profil zadavatele: 
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354

 

Detail zakázky: 
Název VZProjekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů
Telefon+420 284 021 217  +420 284 021 256
E-mail

zakazky(na)vozp(tecka)cz tkvasnicka(na)vozp(tecka)cz 

pcerovsky(na)vozp(tecka)cz

Identifikátor VZP14V000000085
Jednací číslo1/120/558104–2019
Specifikace zadávacího řízeníPodlimitní otevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotaMaximálně 3 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení14. 5. 2019 10:00
Lhůta pro podání nabídek17. 6. 2019 12:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 3 100 000,00 Kč


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je implementace uceleného řešení jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů, které bude tvořit jednotné rozhraní pro vstup i výstup externích i interních formulářů a dokumentů do a z Core systému VoZP s využitím transportního a řídicího modulu označovaného jako „Komunikační Integrační modul (KIM)“.

Dokumentace veřejné zakázky