Projekt vybudování Portálu pojištěnce VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZProjekt vybudování Portálu pojištěnce VoZP ČR
Telefon284 021 217, 284 021 256
E-mailpetr(tecka)cerovsky(na)vozp(tecka)cz; mmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000047
Jednací číslo1/120/972866-2017
Specifikace zadávacího řízeníZakázka malého rozsahu
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotado 1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení14.8.2017 18:59
Lhůta pro podání nabídek4.9.2017 13:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 847 000 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření Portálu pojištěnce pro vzájemnou komunikaci s pojištěnci a zaměstnavateli

Dokumentace veřejné zakázky