Pronájem a nákup motorových vozidel

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZPronájem a nákup motorových vozidel
Telefon284 021 203, 702 291 580
E-mailmfekete(na)vozp(tecka)cz; zakazky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000053
Jednací číslo1/160/1556471-2017
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota8 000 000,- Kč bez DPH,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení5.12.2017 16:00
Lhůta pro podání nabídek10.1.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks MDP střední třídy. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen:

a) v Příloze č. 1, d. (RV) - Služební vozidlo - referentský automobil – 7 ks – forma: operativní nájem vozidel
b) v Příloze č. 1 a. MV1, b. MV2, c. MV3 - Služební vozidlo – manažerský automobil -3 ks – nákup vozidel

Dokumentace veřejné zakázky