Pronájem a nákup motorových vozidel 2018

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZPronájem a nákup motorových vozidel 2018
Telefon284 021 236
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; zmaderova(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000065
Jednací číslo1/160/890709-2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotado 6 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení14.6.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek27.7.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních motorových vozidel střední třídy. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen:

  • a) v Příloze č. 1, d. (RV) - Služební vozidlo - referentský automobil – 7 ks – forma: operativní nájem vozidel, doba pronájmu 48 měsíců, roční nájezd 20 000 km/vozidlo;
  • b) v Příloze č. 1 a. MV1, b. MV2, c. MV3 - Služební vozidlo – manažerský automobil -3 ks – nákup vozidel.

Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 3411100-9 (osobní vozidla dle specifikace definované v Přílohách č. 1a a č. 1b této ZD, v celkovém počtu 7 ks) a 34113000-3 (služební vozidla dle specifikace definované v Příloze č. 1b této ZD v celkovém počtu 3 ks).

Zadavatel požaduje, aby všechna vozidla byla stejné tovární značky v souladu se specifikací technických parametrů uvedené v příloze č. 1 této ZD.

Dokumentace veřejné zakázky