Propagačně náborová akce pobočky ČB Pivovar Kněžínek 4. 2. 2017

Dne 4. 2. 2017 zabezpečila pobočka České Budějovice propagačně náborovou akci - Dětský karneval v Pivovaru Kněžínek v Haklových Dvorech u Českých Budějovic.

Akce se zúčastnilo cca 70 dětí s rodiči, pobočka zde měla svůj stánek s propagačními materiály a drobnými reklamními předměty pro děti. Přihlášky byly distribuovány rodičům při příchodu na akci spolu s našimi letáky. Akce se mezi účastníky setkala s kladnou odezvou a přispěla k popularizaci VoZP ČR v regionu.

Foto z akce:

  • 01
    01
  • 02
    02
  • Karneval-2017-zluta-300x212
    Karneval-2017-zluta-300x212