Provedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 2013 - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZProvedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 2013 - 2016
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP13V00000009
Jednací číslo1/160/327548-2013
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota2 300 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení9.9.2013 9:00
Lhůta pro podání nabídek1.10.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby provedení statutárního auditu auditorskou společností u VoZP ČR za roky 2013 - 2016.

Dokumentace veřejné zakázky