Rámcová dohoda na zajištění licencí Microsoft – na 36 měsíců

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZRámcová dohoda na zajištění licencí Microsoft – na 36 měsíců
Telefon284 021 217
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; pcerovsky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000070
Jednací číslo1/120/997995-2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotado 18 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení18.7.2018 8:32
Lhůta pro podání nabídek3.9.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZRok 2018 – 4.655.515,66 Kč bez DPH

Rok 2019 – 5.295.648,74 Kč bez DPH

Rok 2020 – 5.667.510,78 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je prodloužení Zadavatelem užívaných licencí a nákup nových licencí dle požadavků a potřeb Zadavatele za podmínek multilicenčního programu Microsoft Enterprise Agreement, tak aby Zadavatele opravňovaly k užívání produktů Microsoft, na dobu 3 let, tj. od 1. prosince 2018 do 30. listopadu 2021. Dodavatel je povinen také za tímto účelem zajistit prodloužení Zadavatelovy multilicenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement na dobu 3 let, tj. od od 1. prosince 2018 do 31. listopadu 2021. Část licencí je požadována v samostatném Microsoft multilicenčním programu.

Přehled licencí v příslušných licenčních programech je uvedený v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace požadovaných služeb této Zadávací dokumentace.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Oznameni-o-vyberu 54.01 KB 21.03.2019
Priloha-c-1-Podrobna-specifikace-pozadovanych-sluzeb-v1.0 39.92 KB 17.01.2019
Priloha-c-4.-Kryci-list-nabidky 60.5 KB 17.01.2019
Priloha-c.-3-Cestne-prohlaseni 21.38 KB 17.01.2019
Priloha-c-2-Zavazny-navrh-ramcove-dohody-1.0 49.32 KB 17.01.2019
Vysvetleni-c.2-Zadavaci-dokumentace 78.35 KB 17.01.2019
Vysvetleni-zadavaci-dokumentace 38.48 KB 17.01.2019
Zadavaci-dokumentace-v-2.0 598.2 KB 17.01.2019