Rámcová dohoda na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZRámcová dohoda na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky
Telefon284 021 217
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; pcerovsky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000071
Jednací číslo1/120/1202163-2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota64 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení6.9.2018 9:00
Lhůta pro podání nabídek10.10.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

2019 – 13.003.750 Kč bez DPH

2020 – 26.546.825 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této VZ je zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky podle podrobné specifikace uvedené v Příloze č. 1 a 2.

Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti:

1)    Zajištění technické podpory provozu stávajícího Core systému VoZP, tj.

  • agendového modulu NIS (příjmová část), XIS (program rozhraní NIS s účetnictvím RIS)
  • agendového modulu ISŘZP (výdajová část, registry a ERIAN),
  • Wois – workflow systém se šablonovacím nástrojem ECRION,
  • Komunikační úložiště,
  • MIS (manažerský systém),
  • Sběrnice ESB WSO2,
  • Portál VoZP.

A to vše v jednom testovacím a v jednom produkčním prostředí v souladu s definovanými parametry.

2)    Realizace dílčích strategických rozvojových požadavků stávajícího Core systému VoZP.

Tyto rozvojové požadavky, které povedou k modernizaci a strategickému rozvoji Core systému VoZP,

Část zadávací dokumentace (Příloha č. 2) obsahující důvěrné informace nebude Zadavatelem zveřejněna na Profilu Zadavatele a v souladu s ust. §36 odst. 8 ZZVZ bude příslušná část dokumentace stávajícího Core systému VoZP i další dokumentace ostatních IS VoZP poskytnuta Účastníkovi zadávacího řízení (dále jen „Dodavateli“) na základě jeho písemné žádosti a podepsané Dohodě o ochraně obchodního tajemství a ochraně osobních údajů (Příloha č. 5).

Dokumentace veřejné zakázky