Referent právních činností, pobočka VoZP Praha

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

hledá zaměstnance na pozici

referent právních činností

 

Předmětem jeho činnosti je vymáhání pohledávek z výběru pojistného předaných na oddělení kontroly plateb pojistného adekvátními právními instrumenty včetně správního výkonu rozhodnutí

Činnosti (druhy prací) pozice:

 • Pracuje v informačním systému pojišťovny a vyhotovuje upomínku dlužníkům pojistného a penále na veřejném zdravotním pojištění, a v té souvislosti jedná s klienty jak osobně, tak telefonicky, či e-mailem a spolupracuje s oddělením příjmu pojištěnců a registru při doložení pojistných vztahů dlužníkem-klientem,
 • zpracování přihlášky do insolvenčního řízení na základě podkladů referentů kontroly plateb pojistného,
 • eviduje elektronický spis v samostatné evidenci-tabulce pohledávek pro příslušný rok,
 • provádí kontrolu plateb dlužníků a za tímto účelem spolupracuje s referenty kontroly plateb pojistného při zjišťování plateb vztahujících se k jednotlivým vymáhaným pohledávkám a údaje o vymoženém dlužném pojistném a penále zapisuje do statistiky vedené na právním oddělení
 • zapisuje údaje o podaném návrhu na výkon rozhodnutí-exekuci do příslušné adresné evidence, vedené na právním oddělení,
 • vyhotovuje u vybraných pohledávek návrhy dle ustanovení § 37 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“),
 • v návaznosti na podané návrhy při zjištění úhrady pohledávky mimo výkon rozhodnutí, či doložení pojistných vztahů dlužníkem, zpracovává návrh na částečné zastavení výkonu rozhodnutí dle ustanovení § 268 odst. 1, o. s .ř., nebo zastavení zcela,
 • zpracovává správní exekuce, a to formou exekuce srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu a odepsáním z účtu. Při této činnosti se řídí příslušnými platnými obecně závaznými i vnitřními předpisy upravujícími danou oblast,
 • zpracovává podklady, předkládací zprávy a Rozhodnutí v IS systému pojišťovny pro pohledávky z dlužného penále, kde je podána žádost o prominutí vyměřeného penále, zadává podpory de minimis do registru podpor de minimis, přičemž pracuje pod vedením odpovědného právníka a řídí se jeho pokyny,
 • uplatňuje pohledávky v dědických řízeních, ve kterých je VoZP ČR účastníkem, přičemž pracuje pod vedením odpovědného právníka,
 • zpracovává u vybraných pohledávek jejich přihlášky do dražeb, vyhlášených soudy, exekutorskými i finančními úřady,
 • vyhotovuje návrhy na odpisy pohledávek z důvodu nedobytnosti a neekonomičnosti jejich vymáhání,
 • zařazuje doručená rozhodnutí soudů, soudních exekutorů a jiných orgánů do spisu (listovního či elektronického).

Kvalifikační předpoklady:

 • SŠ vzdělání + 5 let praxe na obdobné pozici, VŠ bakalářského studijního programu, praxe na podobné pozici výhodou.

Požadované odborné dovednosti a schopnosti:

 • Samostatnost i schopnost týmové práce.
 • Dobrá znalost MS Office .
 • Praxe ve zdravotní pojišťovně a v právních činnostech výhodou.
 • dále vysoké komunikační dovednosti (přímé jednání s klienty) a pečlivost a důslednost prací, schopnost učit se novým věcem, analytické myšlení – schopnost pracovat s daty, pečlivost a důslednost prací

Pracoviště: Praha 2 Bělehradská ulice u stanice metra I. P. Pavlova

Další požadavky: bezúhonnost doložená trestním rejstříkem ne starším 3 měsíců.

Nástup co nejdříve nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Nabízíme: zaměstnání ve stabilizované a prosperující zdravotní pojišťovně s tradicí a perspektivou, stravenky, pružnou pracovní dobu, 25 dní dovolené, 5 dní sick days, další mzdové benefity.

Životopis, včetně motivačního dopisu, zasílejte: Mgr. Eva Frűhlingová, vedoucí oddělení kontroly plateb pojistného, VoZP ČR Praha, Bělehradská 130, 120 00, nebo elektronicky na efruhlingova(na)vozp(tecka)cz

Uchazeči, kteří chtějí, aby je VoZP oslovila, a to i opakovaně, v případě nabídky dalších volných míst je potřeba vyjádřit souhlas, aby jejich životopis byl archivován i po skončení výběrového/přijímacího řízení nejdéle však po dobu 6 měsíců.

K tomuto souhlasu můžete využít následující postup:

Na konec svého životopisu uveďte „jméno, příjmení, titul, souhlasím s archivací tohoto životopisu za účelem účasti v dalších výběrových řízeních“. Pokud zasíláte písemně, připojte svůj podpis, pokud elektronicky převeďte životopis do PDF a odešle e-mailem. V opačném případě jsou zaslané dokumenty skartovány dnem ukončení přijímacího/výběrového řízení.