Referent provozu, pobočka VoZP Plzeň

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

hledá zaměstnance na pozici

Referent provozu

oddělení klientských služeb pobočky Plzeň

Pracoviště: Pobočka VoZP ČR Plzeň, Koterovská 34

Referent provozu je zaměstnanec, který je zodpovědný za správu nemovitého majetku, komplexně řeší problematiku logistiky pobočky a regionálních kontaktních pracovišť, dále hospodaření s majetkem včetně inventarizace a dále zabezpečuje administraci lokální výpočetní techniky, poskytuje základní podporu uživatelům ve svém okolí a zastupuje zaměstnance podatelny.

Na výše uvedenou pozici hledáme kandidáta s ukončeným SŠ nebo VŠ (Bc.) vzděláním technického směru, který bude logisticky zabezpečovat chod pobočky a jednatelství, včetně řízení podatelny. Dále bude zabezpečovat provozuschopnost počítačové sítě pobočky včetně zabezpečení externí vazby na počítačovou síť ústředí.

Bude mít analytické myšlení, bude zodpovědný, cílevědomý, technicky zručný a aktivní řidič. 

Typová pracovní náplň:

 • Komplexně řeší a odpovídá za problematiku logistiky pobočky a regionálních kontaktních míst na okrese Plzeň (dále jen pobočky),
 • zpracovává a udržuje v aktuálním stavu vnitřní normy, týkající se provozu, bezpečnosti, využívání prostoru pobočky a všech prostředků nezbytných pro zabezpečení chodu pobočky,
 • odpovídá za hospodaření s majetkem pobočky, nákupy, předání podkladů k zařazení investic do provozu, předání majetku do užívání v rámci pobočky, technické zhodnocování, inventarizaci a vyřazování nepotřebného, či jinak nevyužitelného majetku,
 • odpovídá za stav, údržbu a opravy movitého i nemovitého majetku pobočky, k tomu zajišťuje potřebné smluvní vztahy a zajišťuje provádění údržbářských prací,
 • odpovídá za účelné využití prostor pobočky (pronájmy, obnovy nájemních smluv aj.),
 • plánuje a průběžně kontroluje finanční prostředky potřebné k zajištění provozu pobočky s důrazem na jejich efektivní využití,
 • zabezpečuje pro pobočku investiční, neinvestiční a spotřební materiál (mimo IT materiál) u něhož provádí výdej (dle žádanky) a vyhodnocuje jeho spotřebu,
 • zná chod spisové i archivní služby, e-podatelny a zabezpečuje ve spolupráci s odbornými pracovníky správné fungování SW pro evidenci pošty, je schopen zastoupit pracovníka na podatelně,
 • kontroluje výkon služby ostrahy a uklízeček,
 • odpovídá za likvidaci všech druhů odpadů,
 • spoluodpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na pobočce, zajišťuje provedení potřebných revizí,
 • komplexně zabezpečuje údržbu a provozuschopnost služebních vozidel a vyhodnocuje jejich provoz, provádí porovnání stavu odečtu plynu, vody, elektrické energie aj., kontroluje jejich bezpečnostní uzávěry a činnost systému ochrany (EZS), zabezpečuje provádění revizí,
 • pod metodickým vedením realizuje činnosti pobočky v oblasti poskytování podpory práce s výpočetní technikou a informačními systémy pojišťovny,
 • provádí údržbu IT techniky v rozsahu zapojování a konečné instalace, přesuny mezi pracovišti,
 • provádí uživatelské přizpůsobení a evidenci výpočetní techniky na pobočce, je schopen prvotní identifikace závad,
 • zabezpečuje podporu uživatelů v užívání výpočetní techniky – pomoc uživatelům, zaškolování do nových SW prostředí, pomoc s provozem kancelářského vybavení (kopírky, tiskárny, telefony, skenery),
 • monitoruje stav IT techniky a provádí drobné servisní zásahy na IT technice,
 • zpracovává žádostí o nové certifikáty a spolupracuje při prodlužování certifikátů,
  provádí Inventarizaci výpočetní techniky,
 • odpovídá za dodržování bezpečnostních interních předpisů,
 • spolupracuje s ostatními odděleními pobočky při zadávání požadavků na novou techniku nebo její opravy.

Koho hledáme:

Náš kolega by měl mít vzdělání VŠ bakalářského směru nebo střední vzdělání s maturitou technického zaměření, být aktivní a zručný řidič (skupina B), mít znalost správy budov (facility management), znát inventarizaci majetku a mít základní orientaci v činnosti spisové služby a mít nutnou znalost základní správy IT, protože bude zabezpečovat provozuschopnost počítačové sítě pobočky včetně zabezpečení externí vazby na počítačovou síť ústředí. Budete řídit činnost podatelny a dělat zástup vedoucí oddělení klientských služeb, kde uplatníte komunikační dovednosti.

Další požadavky: vysoké komunikační dovednosti, pečlivost a důslednost prací, schopnost učit se novým věcem, pečlivost a důslednost prací, bezúhonnost doložená trestním rejstříkem ne starším 3 měsíců,

Nabízíme:

 • Zaměstnání ve stabilizované a prosperující zdravotní pojišťovně s tradicí.
 • Odpovídající finanční ohodnocení.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Zajímavý program zaměstnaneckých benefitů.
 • Stravenky 120,-Kč
 • Dovolená 25 dní.
 • Sick day 5 dní.

Nástup 1. 7. 2019 nebo dle dohody.

Pracovní poměr na dobu určitou jeden rok poté možno prodloužit na neurčitou.

 Životopis, včetně motivačního dopisu, zasílejte e mailem.

Uchazeči, kteří chtějí, aby je VoZP oslovila, a to i opakovaně, v případě nabídky dalších volných míst je potřeba vyjádřit souhlas, aby jejich životopis byl archivován i po skončení výběrového/přijímacího řízení nejdéle však po dobu 6 měsíců.

K tomuto souhlasu můžete využít následující postup:

Na konec svého životopisu uveďte „jméno, příjmení, titul, souhlasím s archivací tohoto životopisu za účelem účasti v dalších výběrových řízení“. Pokud zasíláte písemně, připojte svůj podpis, pokud elektronicky převeďte životopis do PDF a odešle e-mailem.

V opačném případě jsou zaslané dokumenty skartovány dnem ukončení přijímacího/výběrového řízení.

Zaměstnavatel tímto informuje uchazeče o zaměstnání, že se v rámci výběrového/přijímacího řízení může seznámit s osobními údaji na veřejně přístupných profilech sociálních sítí.