Referent zdravotních služeb, pobočka VoZP Praha

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

hledá zaměstnance na pozici

Referent zdravotních služeb

 Pracoviště: Pobočka VoZP ČR Praha, Bělehradská 130, Praha 2

Referent zdravotních služeb oddělení zdravotních služeb pobočky je zaměstnanec se střední zdravotní kvalifikací, který provádí činnosti spojené s kontrolou vykázaných zdravotních služeb, vede agendu Příloh 2 a pořizuje smluvní ujednání s poskytovateli cestou portálu ZP. 

Pracovní činnost: 

 • Účast na provádění fyzických revizí ve zdravotnických zařízeních.
 • Revidování receptů a poukazů na ZP, kontrola vykázané zdravotní péče.
 • Zpracovávání Příloh č. 2 ke smlouvám se smluvními zdravotnickými zařízeními.
 • Vedení a příprava podkladových materiálů pro revizního lékaře.
 • Pořizování dat do informačního systému pojišťovny a jejich zpracovávání a kontrola.
 • Vedení administrativní agendy oddělení včetně evidování všech druhů písemností (žádanky, poukazy, návrhy na lázeňskou péči atd.).
 • Archivace žádostí a písemností vzniklých činností oddělení.
 • Evidence a archivace Příloh č. 2 ke smlouvám se smluvními zdravotnickými zařízeními, zpravidla v elektronické podobě, v případě potřeby pořizování smluvních ujednání s poskytovateli cestou portálu ZP, kontrola náležitostí. 

Typová pracovní náplň:

 • provádí revizi a vytřídění receptů a poukazů, vyřazené vrací účtujícímu zdravotnickému zařízení, vrací účtujícímu zdravotnickému zařízení vyřazené doklady revidované revizním lékařem,
 • provádí kontrolu vykázané/poskytnuté zdravotní péče, o zjištěných nedostatcích/nesrovnalostech informuje vedoucího pracovníka,
 • přerozděluje k dalšímu zpracování elektronické zpracovávání Příloh č. 2 dle požadavků zaslaných z ústředí, kontroluje v systému náležitosti této agendy,
 • vystavuje individuální účet pojištěnce na jeho vyžádání,
 • eviduje a posuzuje návrhy na lázeňskou péči, návrhy předkládá reviznímu lékaři k vydání stanoviska, následně návrhy odesílá do lázeňských zařízení anebo klientovi,
 • pořizuje lékařské návrhy na lázeňskou péči,
 • zpracovává žádosti o proplacení rozšířených zdravotních služeb,
 • vyřizuje reklamace na regulační poplatky a doplatky do výše stanoveného limitu,
 • provádí evidenci došlé a odeslané pošty,
 • eviduje Žádanky ZZ o schválení (povolení) výkonu-léčiva-ZP,
 • připravuje podklady a rozbory pro fyzické revize,
 • provádí další potřebné administrativní úkony pro revizní lékaře,
 • vede evidenci cirkulujících ZP,
 • eviduje a rozesílá formuláře EU,
 • eviduje lékařské návrhy na lázeňskou péči,
 • pořizuje data pro bonifikace lékařů a ZZ.

Kvalifikační předpoklady

Střední nebo vyšší zdravotnické vzdělání je podmínkou. 

Další požadavky: vysoké komunikační dovednosti (přímé jednání s klienty) a pečlivost a důslednost prací, schopnost učit se novým věcem, analytické myšlení – schopnost pracovat s daty, pečlivost a důslednost, bezúhonnost doložená výpisem z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců. Znalost systému zdravotního pojištění výhodou.

 

Nabízíme:

 • Zaměstnání ve stabilizované a prosperující zdravotní pojišťovně s tradicí.
 • Odpovídající finanční ohodnocení.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Zajímavý program zaměstnaneckých benefitů.
 • Stravenky.
 • Dovolená 25 dní.
 • Sick day 5 dní. 

Nástup ihned nebo dle dohody.

Pracovní poměr na dobu určitou jeden rok poté možno prodloužit na neurčitou. 

Životopis, včetně motivačního dopisu,  zasílejte e-mailem. Další informace podá Bc. Moravcová, vedoucí oddělení zdravotních služeb, tel. 222 929 142