Registrační údaje

Název :Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Zkratka:VoZP ČR
Kód:201
Mezinárodní kód:8020320101
Pro ČNB je BIC/SWIFT:CNBACZPP
IBAN:CZ93 0710 0000 0020 1020 1091
Sídlo:Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
Obchodní rejstříkVeden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564
Den zápisu:23. prosince 1992
Zřizovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
IČO:47114975
Telefon:222 929 199
www:www.vozp.cz 
E-mail:info(na)vozp(tecka)cz
  Telefonní číslo:
Call centrum:  844 888 888
Pojistné se odvádí na bankovní účet:2010201091/0710
Penále na bankovní účet:2010500091/0710