Regulace a vypořádání nemocnic

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Regulace a vypořádání nemocnic

Telefon

 +420 284 021 269  +420 284 021 256

E-mail

zakazky(na)vozp(tecka)cz tkvasnicka@vozp.cz 

kresanova(na)vozp(tecka)cz

Identifikátor VZ

P14V000000094

Jednací číslo

1/120/1634666–2019

Specifikace zadávacího řízení

Podlimitní otevřené řízení

Stav řízení

VZ zrušena

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota

Maximálně 4 130 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

18. 09. 2019 16:00

Lhůta pro podání nabídek

14. 10. 2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku zpracování ročních vyúčtování v Core systému VoZP podle uzavřených smluvních ujednání nebo podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (dále jen „Úhradová vyhláška“) za péči poskytnutou v roce 2019 pro poskytovatele zdravotních služeb akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče, zvláštní lůžkové péče a zvláštní ambulantní péče v pobytovém či lůžkovém zařízení včetně zajištění možnosti modifikovatelnosti řešení pro následující roky dle nových vydání Úhradových vyhlášek (dále jen „Dílo“). Předmětem této VZ je i technická podpora „Díla“ v rozsahu prvních 12 měsíců po akceptaci Díla..