Rekonstrukce klientského centra a pokladny s podatelnou na pobočce VoZP ČR Praha

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Rekonstrukce klientského centra a pokladny s podatelnou na pobočce VoZP ČR Praha

Telefon

+420 284 021 211   +420 284 021 256

E-mail

zakazky@vozp.cz tkvasnicka@vozp.cz 

spetrtylova@vozp.cz

Identifikátor VZ

P14V000000091

Jednací číslo

 1/160/1117638–2019

Specifikace zadávacího řízení

VZMR

Stav řízení

VZ zadána

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota

Maximálně 3 950 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

15. 08. 2019 16:00

Lhůta pro podání nabídek

28. 08. 2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou stavební práce na rekonstrukci klientského centra a pokladny s podatelnou na pobočce VoZP ČR Praha. Součástí rekonstrukce klientského centra
a pokladny je změna vizuálu klientského centra včetně obměny administrativního vybavení.