Revize a kontrola elektrických spotřebičů, elektroinstalací a hromosvodů během používání dle § 102 a § 302 zákona č. 262/2006 Sb., v rozsahu stanoveném ČSN 331600ed2 v období let 2015 - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZRevize a kontrola elektrických spotřebičů, elektroinstalací a hromosvodů během používání dle § 102 a § 302 zákona č. 262/2006 Sb., v rozsahu stanoveném ČSN 331600ed2 v období let 2015 - 2016
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V00000007
Jednací číslo1/120/827992-2014
Specifikace zadávacího řízeníZakázka malého rozsahu
Stav řízeníVZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota1 860 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení9.1.2015 7:50
Lhůta pro podání nabídek20.1.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

  1. Fyzická kontrola vybraných objektů a pracovišť VoZP ČR, dohledání všech dotčených elektroinstalací a elektrických spotřebičů dle evidence, jejich označení štítkem, provedení předepsaných měření a zatřídění spotřebičů do skupin dle ČSN 331600ed2, v termínech a podle harmonogramu určeného zadavatelem.
  2. Vypracování protokolu a zápisu o provedených měřeních, včetně vyhotovení a aktualizace harmonogramu termínů měření pro následující období.
  3. Vyhodnocení výsledků revizí a kontrol – odborný posudek technického stavu s návrhem na vyřazení vadných instalací a přístrojů.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
DDHM-Priloha-c.-5-Vyzvy-k-podani-nabidky 219 KB 17.01.2019
DHM-Priloha-c.-4-Vyzvy-k-podani-nabidky 68.5 KB 17.01.2019
DDHM-Priloha-c.-3-Smlouvy-o-dilo 219 KB 17.01.2019
Priloha-c-3.-Vyzvy-smlouva-o-dilo 30.43 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1.-a-2.-Vyzvy 19.31 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2.-smlouvy-o-dilo 68 KB 17.01.2019
Dodatecna-informace-c.-1-k-zadavaci-dokumentaci 174.82 KB 17.01.2019
Dodatecna-informace-c.-2-zadavatele 111.38 KB 17.01.2019
Vyzva-k-podani-nabidky-Revize-spotrebicu-2015-2016 212.82 KB 17.01.2019