Rozvoj SIEM

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Rozvoj SIEM

Telefon

 +420 284 021 236; +420 284 021 267

E-mail

zakazky@vozp.cz; jmadl(na)vozp(tecka)cz; lbuchtova@vozp.cz 

Identifikátor VZ

P14V000000106

Jednací číslo

1/120/2439949-2019           

Specifikace zadávacího řízení

Veřejná zakázky malého rozsahu s Výzvou 5 dodavatelům

Stav řízení

VZ zadána

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota

1 350 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

23. 1. 2020 10:00

Lhůta pro podání nabídek

4. 3. 2020 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Rok 2020 – 1.111.250 Kč bez DPH


Stručný popis veřejné zakázky

Účelem této VZ je zajištění napojení další systémů ICT do SIEM produktu QRADAR a zajištění vysoce odborné pomoci s konfigurací, správou a analýzou bezpečnostních incidentů v systému SIEM, což je plně v souladu s povinností stanovenou v § 24 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) pro správce VIS.

 

Předmětem plnění této VZ je:

 

  1. zvýšení počtu zpracovávaných událostí za sekundu o 500 EPS, tedy celkově na 1 100 EPS pro SIEM produkt IBM QRADAR včetně technické podpory výrobce na všechny instalované části na 12 měsíců;
  2. technická a systémová podpora včetně analytických činností SIEM produktu IBM QRADAR na 24 měsíců.