Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

VoZP ČR nevyžaduje žádnou úhradu za poskytnutí informací běžného typu.

1. Kopírování, tisk a přímý materiál

  • kopírování, tisk (černobíle)

- A4 jednostranně 2,00 Kč

- A4 oboustranně 4,00 Kč

- A3 jednostranně 4,00 Kč

- A3 oboustranně 8,00 Kč

  • kopírování, tisk (barevně)

- A4 jednostranně 4,00 Kč

- A4 oboustranně 8,00 Kč

- A3 jednostranně 8,00 Kč

- A3 oboustranně 16,00 Kč

  • kopírování na nosiče dat

- CD 10,00 Kč

- DVD 20,00 Kč

 

2. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace

            - Cena za 1 hodinu činnosti ………400,- Kč

3. Ostatní přímé náklady

  • poštovní poplatky - dle sazebníku České pošty, s. p.