Sekundární systém S922

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Sekundární systém S922

Telefon

 +420 284 021 236 +420 284 021 208

E-mail

zakazky@vozp.cz; jmadl(na)vozp(tecka)cz; jlinhart@vozp.cz 

Identifikátor VZ

P14V000000100

Jednací číslo

1/120/1979380–2019

Specifikace zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav řízení

VZ zadána

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota

1 980 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

4. 11. 2019 10:00

Lhůta pro podání nabídek

20. 11. 2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 1 921 200,- Kč bez DPH


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je nákup sekundárního serveru IBM Power System S922 v konfiguraci shodné s primárním systémem z důvodu bezproblémového vzájemného zálohování virtuálních systémů (LPAR). Server IBM Power System S922 nahradí sekundární systém IBM Power System S814, který bude použit jako náhrada systému IBM Power 720. IBM Power 720 je replikační server pro IBM Spectrum Protect umístěný v DC ČRA.