prevence-skolni-sportovni-a-ozdravne-pobyty

 Školní sportovní a ozdravné pobyty

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům ve věku od 4 do dovršení 21 let na sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku (září až červen vč.). Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní vč. dne příjezdu a odjezdu.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Potvrzení mateřské, základní nebo střední školy o absolvování a zaplacení pobytu. Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne následujícího po dni ukončení ozdravného pobytu, který vyplývá z potvrzení školy. Formulář si stáhněte ZDE.