vozp2

Smlouva uzavřena, testování v sociálních zařízeních se rozběhne naplno

Od pondělí 9. listopadu se naplno rozbíhá distribuce testovacích sad do celkem 1 375 zařízení sociálních a zdravotních služeb. Pravidelné plošné testování v těchto zařízeních má pomoci zamezit šíření nemoci covid-19 mezi mimořádně zranitelnými obyvateli.

Všech sedm českých zdravotních pojišťoven uzavřelo v pátek společnou smlouvu se společností Avenier na úhradu celkem dvou milionů sad antigenních testů na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v zařízeních zdravotních a sociálních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Naplní se tak mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bylo nařízeno poskytovatelům, aby s účinností od 4. 11. 2020 nejpozději do 7 dnů a následně s frekvencí jednou za 5 dnů prováděli preventivní testy u všech svých pacientů a klientů a také u všech svých zaměstnanců.

Účelem smlouvy je zajistit dodání testovacích sad poskytovatelům a zajistit co nejrychlejší úhradu, a to formou předběžné úhrady a vyúčtování na základě skutečně dodaného množství uvedených prostředků.