Typ Název Velikost Nahráno
Smlouva VoZP ČR - TEMPEST CZECH (Podpora HW a SW produktů ORACLE) - skutečně uhrazená cena: 3 728 831,84 Kč bez DPH. 1.04 MB 16.01.2019
Rámcová smlouva "Nákup kancelářských potřeb pro VoZP ČR v roce 2014" - skutečné plnění: 1 596 440,00 Kč bez DPH 2.24 MB 16.01.2019
dodatek č. 1 Smlouva VoZP ČR - SM Praha s.r.o. (Revize elektrospotřebičů) - skutečně uhrazená cena 1 064 800,-Kč vč. DPH 913.36 KB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - BDA Architekti s.r.o. (Rámcová smlouva o dílo projektová a inženýrská činnost) - skutečně uhrazená cena 754 072,-Kč vč. DPH 3.12 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR – Plagon s.r.o. (Chemické čištění ústředního topení Ústředí a pobočky Plzeň) - skutečně uhrazená cena 2 197 060,-Kč vč. DPH 1.81 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - České Radiokomunikace a.s. (Podepsané stejnopisy smluv jsou k nahlédnutí v sídlech smluvních stran) - skutečně uhrazená cena 798 685,-Kč vč DPH 1.81 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR – Českomoravské informační systémy s.r.o. (Nákup a obměna pracovních stanic – II) - skutečně uhrazená cena 2 191 975,50 Kč vč DPH 1.56 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - GC System a.s. (Nákup zálohovací knihovny pro Ústředí – odstranění havárie, obnova provozního stavu) - skutečně uhrazená cena 6 395 602,62 Kč vč. DPH 2.76 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - Kovotour plus s.r.o. (Tuzemské ozdravné pobyty 2014) - skutečně uhrazená cena 2 353 400,-Kč vč. DPH 2.04 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR- Plagon s.r.o. (Chemické čištění ústředního topení) - skutečně uhrazená cena 1 198 244,-Kč vč. DPH 4.47 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - Profiscan s.r.o (Zpravodaj VoZP ČR 2014) - skutečně uhrazená cena 2 956 666,-Kč vč. DPH 1.13 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - SM Praha s.r.o. (Revize elektrospotřebičů) - skutečně uhrazená cena 895 400,-Kč vč. DPH 2.25 MB 16.01.2019