Softwarové a hardwarové vybavení call centra VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZSoftwarové a hardwarové vybavení call centra VoZP ČR
Telefon+421 914 326 801
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14000000027
Jednací číslo433897/2016
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota4 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení11.7.2016 14:09
Lhůta pro podání nabídek5.8.2016 11:15
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání programového vybavení a koncových telefonních přístrojů nového Call centra VoZP a technická podpora na období 36 měsíců.

Dokumentace veřejné zakázky