covid-uzky

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
proč se očkovat, kde a kdy, registrace, dostupné vakcíny, nejčastější otázky

Ke zvládnutí pandemie je podle epidemiologů potřeba dosáhnout proočkovanosti 60 až 70 % populace.
Očkování proti nemoci covid-19 je a bude v ČR dobrovolné a plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

 
OČKOVÁNÍ JE JEDINOU CESTOU, JAK...
 • zastavit a předcházet šíření nákazy SARS-Cov-2 v populaci
 • zabránit poškození zdraví a úmrtí tisíců lidí
 • zabránit přetížení zdravotnických zařízení
 • znovu nastartovat ekonomiku
 • obnovit plnohodnotný rodinný, společenský, kulturní a sportovní život
 • znovu cestovat bez omezení
Očkování aktuálně
(Aktuality a změny v očkování naleznete ZDE)

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb o vykazování výkonů k očkování proti covid-19 najdete ZDE.

Výsledky průzkumu postojů pojištěnců VoZP k očkování a pandemii covid-19 si přečtěte ZDE.

 

Informace o bezpečnosti a účinnosti vakcíny AstraZeneca si přečtěte ZDE.


CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM (CRS) – PŘIHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ

CRS byl spuštěn 15. ledna a postupně se do něj mohou registrovat zájemci o očkování podle harmonogramu níže (je však možné, že harmonogram bude průběžně upravován podle počtů dostupných vakcín). Bez registrace v CRS se očkují například klienti pobytových zařízení sociálních služeb nebo hospitalizovaní pacienti z rizikových skupin.

Jak se zaregistrovat přes CRS?

Přístup do CRS je možný ze dvou internetových adres: https://crs.uzis.cz nebo https://registrace.mzcr.czPotřebujete číslo mobilního telefonu a číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka). První část registrace je možná kdykoliv, bez ohledu na to, zda je v danou chvíli dostatek vakcín.

 • Kliknete na políčko Registrace na očkování.
 • Systém vás vyzve k zadání mobilního čísla, na které vám přijde PIN kód nutný pro další postup a ten přepíšete do políčka PIN. Nyní vás systém pustí do samotného formuláře.
 • Ve formuláři vyplňujete své jméno, příjmení, číslo pojištěnce a vyberete z nabídky svoji zdravotní pojišťovnu.
 • Dále vyplníte kontaktní údaje: trvalou adresu, případně i e-mail (nepovinné) a z nabídky vyberete očkovací místo, kam se chcete dostavit k očkování.
 • Jako poslední zaškrtnutím políčka dole potvrdíte, že jste uvedli pravdivé údaje, a kliknete na zelené tlačítko „Odeslat žádost“.

Tím je registrace provedena. Pokud nejsou k dispozici volné vakcíny, systém člověka pouze zaregistruje bez možnosti rezervace místa a termínu. Jakmile se objeví volný termín, přijde na udaný mobilní telefon další PIN kód. S tímto PIN 2 lze již rozkliknout políčko „Rezervace termínu“ a na očkování se konkrétně objednat.

Při rezervaci termínu postupujete následovně:

 • V novém formuláři (na portálu reservatic.com/ockovani) vyplníte opět číslo pojištěnce a šestimístný kód PIN 2, který dorazil v SMS. Je třeba ještě zaškrtnou políčko Nejsem robot.
 • Na další stránce si zvolíte vámi preferované očkovací místo a den a čas očkování.
 • Termín na druhou dávku vakcíny vám systém automaticky zarezervoval na stejné místo v totožný čas za 28 dní.

Nejčastější dotazy k registraci

Může mi moje zdravotní pojišťovna zajistit vakcínu přednostně nebo mimo registrační systém?
Nikoli. Zdravotní pojišťovny nemají na dodávky vakcín do ČR ani na určování pořadí při vakcinaci žádný vliv. Zajištění očkovacích látek a rezervační systém jsou plně v gesci Ministerstva zdravotnictví. Úkolem VoZP je zajistit pro své klienty úhradu očkovacích látek vybraných a objednaných státem a také jejich aplikaci. 

Co mám dělat, když mi zrušili termín očkování?
Pokud ke zrušení neposkytl informace přímo poskytovatel s tím, že bude klienta kontaktovat, měl by klient provést novou rezervaci očkování v objednacím systému na https://reservatic.com/ockovani.

Po spuštění rezervací jsem ještě v původním systému hned dostal druhou SMS s PIN 2. Mohu tento PIN 2 využít k rezervaci termínu v upraveném registračním systému?
Pokud máte PIN 2, lze rezervaci konkrétního termínu provést zde: https://reservatic.com/ockovani.

Kdy dostanu druhou dávku vakcíny, když jsem byl očkován již před dvěma týdny?
Plánování druhé dávky je plně v kompetenci zdravotnického zařízení, kde jste byli očkováni první dávkou. Opětovná registrace je nutná pouze v případě, že byste potřebovali druhou dávku aplikovat někde jinde.

Chtěl bych si vybrat jinou očkovací látku, než mi nabízejí...
V současné době není možná volba druhu vakcíny. Očkovací látky, které jsou k dispozici v první fázi, je nutné skladovat při velmi nízkých teplotách, proto nejsou dostupné například v ordinacích praktických lékařů. Teprve až bude ve větším objemu k dispozici vakcína společnosti AstraZeneca (popř. dalších výrobců), lze předpokládat, že budou aplikovány přímo v ordinacích praktických lékařů.

 

„Očkování je jednou z nejúžasnějších vymožeností lidstva. Epidemie si vždy vybíraly na lidských životech krutou daň. Já sama jsem jednoznačně pro očkování a podstoupím je, stejně jako celá moje rodina.

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních nemocí, nemocnice Bulovka

 

  

KDE SE BUDE OČKOVAT

Vládní očkovací strategie a na ni navazující plán očkování dělí očkovací místa do šesti kategorií.

1. Distribuční očkovací místa (DOČM)
Jsou určena pro očkování s využitím všech očkovacích látek, včetně těch, které vyžadující náročné skladovací podmínky (-70°C), jako je např. látka Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech. Jde tedy zejména o velká zdravotnická zařízení, která mají potřebné technické vybavení. DOČM zabezpečují i další distribuci očkovacích látek do nemocničních lékáren a zdravotních ústavů. DOČM povinně zřizuje minimálně jeden mobilní očkovací tým (OČT) pro potřeby příslušného kraje.

2. Očkovací místa (OČM)
Očkovacím místem je určené zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb, který provádí očkování proti covid-19, kromě ordinací praktických lékařů a pediatrů. Jeden poskytovatel zdravotních služeb může zřizovat více očkovacích míst na různých adresách. Pokud je v jednom očkovacím místě zřízeno více ordinací, kde je prováděno očkování, označují se jako očkovací stanice. OČM může zřizovat mobilní OČT pro potřeby příslušného kraje.

3. Velkokapacitní očkovací místa (VOČM)
Speciální typ očkovacího místa mimo běžné prostory zdravotnického zařízení, které je uzpůsobené pro zajištění očkování velkého počtu obyvatel. Pro personální zabezpečení velkokapacitního očkovacího místa se počítá také se zapojením externích zdravotníků, případně s podporou armády.

4. Mobilní očkovací týmy
Mobilní OČT slouží pro zabezpečení očkování institucionalizovaných a případně imobilních osob. Povinně je zřizují a řídí DOČM, a to minimálně jedno pro potřeby příslušného kraje.

5. Ordinace praktických lékařů
V prvních dvou fázích očkování pomáhají praktičtí lékaři a pediatři svým pojištěncům (zejména těm bez přístupu k internetu) s registrací do Centrálního registračního systému. Od fáze II bude očkování probíhat také v jejich ordinacích, přičemž k objednávání se nebude používat CRS, ale pojištěnci se budou objednávat podle zavedených zvyklostí svého lékaře. Ten je povinen vydat pojištěnci certifikát o provedeném očkování.

6. Očkovací místa ostatních soukromých poskytovatelů zdravotních služeb
Soukromí poskytovatelé ZS se mohou dobrovolně zapojit do očkování. V případě zájmu zřídit očkovací místo kontaktují krajského koordinátora a po zařazení do sítě očkovacích míst se řídí jeho pokyny. Mají povinnost využívat Centrální rezervační systém.

 

„Myslím, že už uplynula dost dlouhá doba na to, abychom si uvědomili, že tuto nemoc bez vakcíny nezvládneme.“

MUDr. Hana Cabrnochová, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti

 

 

 

HARMONOGRAM 
(podle vládního očkovacího plánu)

Fáze IA: očkování nejrizikovějších skupin
 • senioři 80+
 • senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující
 • klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb
 • zdravotníci poskytující péči pacientům s nemocí covid-19

Uvedené skupiny byly zvoleny kvůli vysokému stupni ohrožení jejich zdraví, zabezpečení funkčnosti zdravotního systému a kvůli hrozbě nedostatku zdravotnického personálu. Očkuje se převážně v distribučních očkovacích centrech vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech), případně vakcínou firmy Moderna. Fáze IA bude ukončena, pokud bude naočkováno minimálně 70 % osob z uvedených skupin nebo z důvodu nedostatečného zájmu.

Fáze IB: očkování prioritních skupin podle věku a zdraví
 • lidé s vybranými chronickými onemocněními
 • postupně senioři věkových skupin 75-79, 70-74, 65-69
 • postupně lidé zajišťující kritickou infrastrukturu státu, pracovníci v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství atd.

V této fázi jsou očkováni lidé registrovaní v Centrálním rezervačním systému (CRS), který jim přiděluje prioritu podle věku, zdravotního stavu a profese, a dále osoby hospitalizované v psychiatrických zdravotnických zařízeních a v LDN. V této fázi budou dostupné očkovací látky od více výrobců.

Vakcinaci provádí maximální počet zřízených očkovacích míst a v závislosti na dostupnosti očkovacích látek se zapojují praktičtí lékaři. Priorita jednotlivých osob v CRS je stanovena po vyplnění registračního formuláře, který automaticky přiřadí rizikové skóre a informuje registrovanou osobu o časovém rámci očkování. Mimo CRS se začínají zapojovat do očkování i praktičtí lékaři a pediatři. Fáze IB končí v okamžiku 70 % proočkovanosti prioritních skupin nebo z důvodu nedostatečného zájmu. Očkování široké veřejnosti provádí maximální počet zřízených očkovacích míst, velkokapacitních očkovacích míst a většina ordinací praktických lékařů. Proces očkování je řízen s využitím Centrálního rezervačního systému a objednacích zvyklosti praktických lékařů. Je dostupných více druhů očkovacích látek. IB končí v okamžiku 70 % proočkovanosti prioritních skupin nebo z důvodu nedostatečného zájmu.

Fáze II: očkování široké veřejnosti
 • všichni zájemci bez určení priorit

Očkování široké veřejnosti provádí maximální počet zřízených očkovacích míst, velkokapacitních očkovacích míst a většina ordinací praktických lékařů. Proces očkování je řízen s využitím Centrálního rezervačního systému a objednacích zvyklosti praktických lékařů. Je dostupných více druhů očkovacích látek. Fáze II končí proočkováním minimálně 60 % z cílené populace. „Očkování proti nemoci covid-19 se stane běžným druhem očkování, které bude probíhat standardním způsobem jako kterákoli jiná očkování proti infekčním nemocem,“ uvádí se v očkovací strategii MZ.

  

„RNA vakcíny považuji za skvělý výdobytek moderních biotechnologií a jsem nesmírně rád, že se je podařilo připravit tak, že fungují a jsou bezpečné. O tom nepochybuji.“ 

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV

 


VAKCÍNY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOSTUPNÉ V ČR

Výrobce

Typ očkovací látky

Počet dávek / rozestup

Skladování

Dostupnost

v ČR

Pfizer/BioNTech

Genová, mRNA, obalená lipidovými nanočásticemi

2 dávky / 21 dní

-70 °C: 6 měsíců

2-8 °C: 5 dní  Pokojová teplota: 6 hod

 

28. prosince 2020

Moderna

Genová, mRNA, obalená lipidovými nanočásticemi

2 dávky / 28 dní

-25° až - 15 °C: 6 měsíců

2-8 °C: 30 dní  pokojová teplota: 12 hod

 

cca 21. 1. 2021

AstraZeneca

Rekombinantní, vektorová (adenovirus ChAdOx1)

2 dávky / 28 dní

2-8 °C: 1 rok

pokojová teplota: 4 hod

 

Průběžné posouzení zahájeno EMA v říjnu 2020

CureVac

Genová, mRNA, obalená lipidovými nanočásticemi

2 dávky / 28 dní

- 60 °C: 2 roky

2-8 °C: 6 měsíců  pokojová teplota: 24 hod

 

EMA informovala o předpokládané registraci k 1. 4. 2021

Johnson&Johnson (Jansen)

Vektorová (adenovirus Ad26)

1 dávka

2-8 °C: 6 měsíců

 

Dodání na trh se očekává v 2. čtvrtletí 2021

Sanofi Pasteur (GSK)

Rekombinantní, adjuvovaná

2 dávky / 28 dní

2-8°C: 5 let

 

Sanofi očekává registraci v posledním čtvrtletí roku 2021

Novavax

Rekombinantní, adjuvovaná

2 dávky / 21 dní

2-8 °C

 

registrace nebude dříve než druhém čtvrtletí 2021

Údaje v tabulce jsou platné k datu vypracování Strategie očkování proti covid-19 v ČR.

 

NA JAKÝCH PRINCIPECH VAKCÍNY FUNGUJÍ

Očkování pomáhá imunitnímu systému člověka překonat onemocnění. Většinou úplně zabrání nákaze, v některých případech může člověk navzdory očkování onemocnět, průběh nemoci je však mírnější a zotavení rychlejší. V EU budou k dispozici vakcíny na třech základních bázích, přičemž všechny musí splňovat podmínku účinnosti a bezpečnosti.

Vakcína na bázi nukleové kyseliny (mRNA vakcína)
Nová technologie, na které vědci pracují již 30 let. Vakcína obsahuje „messenger ribonukleovou kyselinu“ (mRNA) koronaviru, která vpravena do organismu přiměje jeho buňky vytvářet bílkovinu, kterou se virus vyznačuje. Lidský imunitní systém rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje bílé krvinky na obranu organismu.

Vakcíny společností Pfizer/BioNTech, Moderna, CureVac

Vakcíny na bázi virového vektoru
Tento typ vakcíny využívá jiný, neškodný typ viru, aby do těla dopravil „návod na výrobu“ koronaviru. Buňky těla pak začnou vyrábět covidovou bílkovinu. Lidský imunitní systém rozpozná, že tento protein v těle být nemá, a reaguje vytvořením přirozené obrany.

Vakcíny společností AstraZeneca (upravený virus způsobující nachlazení u šimpanzů), Johnson & Johnson/Jansen (upravený virus způsobující běžné nachlazení u člověka) 


Vakcíny na bázi proteinů
Tento typ vakcíny obsahuje fragmenty bílkoviny, kterou se virus vyznačuje. To stačí k tomu, aby lidský imunitní systém rozpoznal cizorodou bílkovinu a zareagoval tak, že proti infekci covid-19 vytvoří protilátky.

Vakcíny společností Sanofi Pasteur/GSK, Novavax

 

  

 „Musíme ty věčné vlny zastavit. Promořování není cesta, jak dojít ke kolektivní imunitě. A jediný způsob, jak to zastavit, je očkování.“

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, biochemik, prorektor UK pro vědu a výzkum

 

  

  

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI  

zdroj: MZČR, SÚKL

 • Jsou vakcíny bezpečné, když jejich vývoj trval měsíce, ačkoli běžně trvá roky?
  Požadavky na bezpečnost vakcín proti covid-19 jsou tytéž jako u jakékoliv jiné vakcíny v EU a nebudou snižovány ani v kontextu pandemie. Každá vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Urychlení vývoje vakcín proti covidu neznamená, že by v celém procesu bylo cokoli zanedbáno. Pro vlády i farmaceutické firmy je zvládnutí pandemie naprostá priorita, čemuž odpovídá i nasazení vědeckých týmů a finanční zabezpečení. Byly také zrychleny byrokratické procesy.

 • Jsou vakcíny účinné?
  Účinnost se posuzuje podle toho, do jaké míry vakcína účinkovala ve studii, například jak bránila vzniku onemocnění s přítomností příznaků. Tato měřítka se nazývají „sledované parametry“. Sledované parametry účinnosti jsou požadované, neboť covid-19 je nové onemocnění a nejsou známy žádné ukazatele (jako např. hladiny protilátek v krvi), podle nichž by bylo možno ochranu předpovědět. Tyto údaje musí společnosti předložit při schvalovacím procesu a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) je důkladně posuzuje.

 • Není očkování zbytečné pro toho, kdo již covid-19 prodělal?
  Takzvaná postinfekční imunita není dlouhodobou ochranou – jsou zaznamenány výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Mnozí lidé zejména s lehkým průběhem nemoci pak po delší době onemocněli znovu a covid u nich měl těžší průběh. Očkovací látka má vytvořit vyšší hladinu protilátek a tzv. buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.

 • Jak dlouho vydrží imunita navozená vakcínou?
  Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový virus, neexistují v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová a zda nebude potřeba pravidelné přeočkování. První studie vycházející z množství protilátek u očkovaných však vykazovaly velmi slibné výsledky, i po třech měsících byly velmi vysoké. Konkrétně u vakcíny společnosti Moderna také očkovací látka aktivovala druh imunitních buněk, který by měl pomoci s vytvářením dlouhodobé imunity, takzvané imunitní paměti. Údaje ze studií imunogenicity a účinnosti v dlouhodobém měřítku poslouží jako východisko pro budoucí strategie očkování.

 • Jak je to s nežádoucími účinky a rizikem alergické reakce?
  Stejně jako kterýkoli jiný léčivý přípravek, může i vakcína způsobit nežádoucí účinky. Nejčastěji je to bolest v místě vpichu. Mezi mírné a krátkodobé nežádoucí účinky patří i únava a bolest hlavy či bolest svalů či kloubů. Při klinických zkouškách vakcín se u některých očkovaných projevila horečka a otok v místě vpichu. 
  V ojedinělých případech může po podání vakcíny nastat těžší alergická reakce – svědění, vyrážka, otoky, ale i náhlá dušnost nebo pocit na omdlení. Taková reakce nastane během krátké chvíle po očkování, nejčastěji do 15 minut. Právě proto musí očkovaný člověk zůstat bezprostředně po aplikaci v čekárně u lékaře, který může případnou reakci rychle zastavit podáním léků, kterými bude pro tyto případy vybaven.

  

„Chci ujistit, že urychlení vývoje vakcíny určitě není na úkor její bezpečnosti. Covidové vakcíny byly ve třetí fázi testovány na 30 až 50 tisících dobrovolníků. Urychlení se zdařilo zejména proto, že je zapojeno mnohem více týmů a více lékařů.“

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti

   

 • Kolik mě bude očkování stát?
  Nic, očkování proti covid-19 bude plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.

 • Mohou být očkovány děti a těhotné ženy?
  Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé, případně pro lidi od 16 let. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou. Očkování pro děti bude mít za vakcínami pro dospělé zpoždění.

 • Může vakcína způsobit nemoc samotnou?
  Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk, tedy infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína tedy nemoc samotnou nezpůsobí.

 • Má očkování vůbec smysl, když virus stejně zmutuje?
  Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak, čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru se zmírní.

 • Nestačilo by naočkovat jen rizikové skupiny?
  U onemocnění, která jsou mezilidsky přenosná, je nutné ochránit většinu populace. Naočkováním vybraných osob bychom sice ochránili jednotlivce, ale virus by se v populaci dále šířil. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 60 – 70 % populace. Očkováním navíc chráníme nejen sebe, ale i ty, kdo tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. Plošná vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě.

 • Nestačilo by ke zvládnutí pandemie promořit populaci?
  Samovolné „promoření“ by mělo za následek nepřijatelné množství obětí a lidí s vážnými zdravotními následky infekce, neustále by také hrozil kolaps zdravotního systému. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. 

 • Může RNA vakcína změnit člověku DNA?
  Nemůže, takové obavy jsou nesmyslné. Nukleová kyselina mRNA ve vakcíně dá pouze pokyn lidským buňkám vytvářet si bílkoviny, které se běžně nacházejí na povrchu koronaviru. Tyto bílkoviny nejsou infekční, ale stimulují lidský adaptivní imunitní systém. Ten naučí tělo tyto bílkoviny identifikovat a zničit, čímž chrání před onemocněním. Vše se zároveň odehrává v cytoplazmě a nikoliv v buněčném jádře, které obsahuje DNA.

 • Vakcíny jsou prý nebezpečné, protože obsahují škodlivé látky, např. hliník nebo rtuť.
  Hliník je všude kolem nás, ve vzduchu, ve vodě a třeba i v mateřském mléce. Objevuje se i v některých vakcínách, ale v žádném případě ne v množství, které by bylo nebezpečné pro lidský organismus. Rtuť vakcíny neobsahují. U všech registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost.


 „Pevně věřím, že vakcína skutečně bude jasné řešení a vsadil bych se, že za rok bude celý svět fungovat už v podstatě úplně normálně jako před pandemií.“ 

Prof. RNDr. Václav Hořejší, Ústav molekulární genetiky AV

 

VoZP je jednou z členských zdravotních pojišťoven Svazu zdravotních pojišťoven ČR pro společná jednání a výstupy v důležitých oblastech hrazení zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. Očkování proti covid-19 je velmi důležitou součástí agendy Svazu. 

Přináší souhrn nejdůležitějších ověřených informací o vakcínách, jejich schvalování evropskými úřady (Evropská léková agentura) a informace od českých úřadů, které se odbornou problematikou očkování zabývají (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní zdravotní ústav a jiné).

Cílem je na jednom místě přehledně poskytnout veřejně dostupné informace z ověřených zdrojů. Informace jsou průběžně aktualizovány.

Sledujte proto webové stránky SZP https://szpcr.cz/covid-19/.