Sporné případy vracení poplatku a doplatku

číslo

uvozovací text

Obsah položky

zařazení informace

 1.

Identifikační číslo

úplná

 2.

Kód

úplná

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Sporný případ vracení doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „regulační poplatky a doplatky“) překračující limit podle § 16b zák. č. 48/1997 Sb.

základní

 4.

Základní informace k životní situaci

Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce není spokojen s výší částky, kterou mu zdravotní pojišťovna vrátila jako částku překračující limit podle § 16b, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Od 1.4 2009 platí u dětí do 18 let a seniorů nad 65 let věku limit 1000,-Kč, u pojištěnců starších 70 let věku limit 500 Kč a u ostatních pojištěnců (starších 18 let a mladších 65 let) platí limit 5000,-Kč.

základní

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce.

základní

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemně požádá o vrácení přeplatku a přiloží doklady o zaplacení doplatků, které se započítávají do limitu. Zdravotní pojišťovna žádost posoudí, a buď žadateli vyhoví zcela, nebo částečně, popřípadě žádost zamítne. Pokud žádosti vyhoví částečně nebo ji zamítne, provede to podle § 53 odst. 1, zák. č. 48/1997 Sb., správním rozhodnutím.

základní

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s přiloženými doklady o zaplacení doplatků, které se započítávají do limitu podle § 16b.

základní

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle oddělení zdravotní péče.

základní

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o vrácení přeplatku lze zaslat poštou příslušné pobočce VoZP ČR nebo předat osobně na podatelnu příslušné pobočky. Elektronickou cestou je možno komunikovat prostřednictvím datových schránek nebo přes e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.

základní

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, žádost o vrácení přeplatku, doklady o zaplacení regulačních poplatků a doplatků, které se započítávají do limitu podle § 16b..

základní

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Použití formuláře není podmínkou podání žádosti.

základní

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

základní

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vydá rozhodnutí zpravidla do 30 dnů.

základní

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

základní

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být vyzván k doplnění své žádosti nebo k doložení uváděných skutečností.

základní

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit.

základní

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

 18.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta nebo změněna k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala. Náležitosti odvolání upravuje § 82 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu.

rozšířená

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

rozšířená

 21.

Nejčastější dotazy

 22.

Další informace

úplná

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mzcr.cz

rozšířená

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

rozšířená

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Právní oddělení VoZP ČR.

úplná

 26.

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ, právního oddělení Ústředí VoZP ČR. lchmelik@vozp.cz

úplná

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2018

úplná

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

základní

 29.

Datum konce platnosti popisu

Nebyl stanoven.

základní

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

úplná