8381-Prilba1-400x306

 Sportovní přilba pro děti

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou za tři roky.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 16 let  na sportovní ochrannou přilbu (helmu).

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě sportovní ochranné přilby.
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě sportovní ochranné přilby. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.