Stal jsem se pojištěncem jiného státu EU. Mohu dále v ČR navštěvovat své dosavadní lékaře?

 

V novém státě pojištění byste měl obdržet tamní EHIC (některé státy jej však nevydávají standardně), se kterým budete mít v ostatních státech EU (tedy i v ČR) nárok na čerpání nezbytné zdravotní péče (definice viz  kapitola Na jakou péči máte nárok – bod 1). Dále bude záležet na tom, zda vám i po vzniku pojištění v jiném státě EU zůstane faktické bydliště v ČR. Pokud ano, máte nárok na to, aby vám vaše zahraniční zdravotní pojišťovna vystavila nárokový formulář pro čerpání plné zdravotní péče v ČR (S1, S072, E106 aj.) S tímto formulářem se poté tzv. výpomocně zaregistrujete u zvolené české zdravotní pojišťovny, která vám vydá tzv. žlutý průkaz pro čerpání zdravotní péče na území ČR.

Pokud vám však v ČR faktické bydliště nezůstalo a nebyl vám tudíž vystaven některý z uvedených formulářů, máte v ČR nadále nárok čerpat jen nezbytnou zdravotní péči. Nárok na čerpání plné zdravotní péče tak budete mít pouze ve státě vašeho pojištění.