6760_Depositphotos-212517224-xl-2015

Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť
odběrových center a laboratoří

VoZP ČR se připojila ke garanci sítě odběrových center a laboratoří ve vztahu ke covid-19.

Z důvodu požadavku na udržení vysokého kvalitativního standardu diagnostického procesu vzniká státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná páteřní síť odběrových center a laboratoří, která je zohledněna v rámci smluvního vztahu s plátci (pojišťovnami). Na tuto síť je navázána regionální síť garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zajišťovaných zdravotních služeb a základní testovací kapacita.

Související materiál k nastavená páteřní sítě odběrových center, odběrových míst a laboratoří najdete ZDE.

Instrukce k hlášení provozu odběrových center a míst najdete ZDE.