Studium v zahraničí

Pokud se chystáte studovat střední nebo vysokou školu v zahraničí a přejete si i po dobu tohoto studia nadále zůstat pojištěni v ČR s tím, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění za vás bude český stát, je potřeba obrátit se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby vámi studovanou zahraniční školu posoudilo pro zdravotní a sociální účely a vydalo rozhodnutí, že studium na zahraniční škole
je postaveno na roveň studiu na střední (případně vysoké) škole v ČR. Vydané rozhodnutí následně doložíte VoZP a zůstanete tak pojištěni v ČR v kategorii student po celou dobu studia na zahraniční škole (průběžně jste povinni dokládat potvrzení o studiu), nejdéle však do dovršení věku 26 let.

 

Postup pro uznání studia na zahraničních středních školách a více informací naleznete zde.

Postup pro uznání studia na zahraničních vysokých školách a více informací naleznete zde.Pozor – specifický postup v případě Dánska

Odlišně od výše uvedeného je zapotřebí postupovat v případě studia v Dánsku, které zahraničním studentům zřizuje zdravotní pojištění v rámci svého zákonného systému sociálního zabezpečení. Jelikož v rámci EU platí zákaz pojištění ve více státech současně, jste v takovém případě povinni vznik pojištění v Dánsku VoZP co nejdříve ohlásit, dojde k ukončení vašeho zdravotního pojištění v ČR
a vy budete pojištěni pouze v Dánsku. V ČR budete mít nárok na čerpání tzv. nezbytné zdravotní péče na základě předložení dánského Evropského průkazu zdravotního pojištění. Uvedené platí i v případě, že jste doložili výše popisované potvrzení českého Ministerstva školství. Po definitivním návratu zpět do ČR budete povinni doložit dobu pojištění v Dánsku.

Pozn.: obecně platí, že vznik pojištění v jiném členském státu EU, ale také ve Spojeném Království, Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a na Islandu jste povinni VoZP neprodleně oznámit.