Depositphotos-30257081-xl-2015

 Úhradové dodatky pro rok 2019

28. 2. 2019

Informujeme, že VoZP ČR dosáhla s jednotlivými profesními sdruženími shody na textu úhradových dodatků pro rok 2019.

Návrhy úhradových dodatků mohou lékaři ve svých poštovních schránkách očekávat v nejbližších týdnech. Podepsané dodatky budou v roce 2019 centrálně přijímány na Centrálním úložišti smluv VoZP, Banskobystrická 40, Brno, 621 00.

Texty úhradových dodatků byly projednány a odsouhlaseny s následujícími profesními sdruženími: Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Sdružení ambulantních specialistů, Zubohrad, Česká gynekologická a porodnická společnost.

 

AS_Ambulantní specialista.pdf

GY_Gynekologie.pdf

PL_Praktický lékař_kapitace.pdf

PL_Praktický lékař výkonová úhrada.pdf

PLDD_Praktický lékař pro děti a dorost kapitace.pdf

PLDD_Praktický lékař pro děti a dorost výkonově.docx.pdf

ZUB_Stomatolog.pdf