Depositphotos-30257081-xl-2015

 Úhradové dodatky pro rok 2020

Informujeme, že VoZP ČR se s vybranými zástupci profesních sdružení dohodla na znění úhradových dodatků pro rok 2020. 

Návrhy úhradových dodatků mohou lékaři ve svých poštovních schránkách očekávat v nejbližších dnech. Podepsané dodatky budou v roce 2020 centrálně přijímány na Centrálním úložišti smluv VoZP, Banskobystrická 40, Brno, 621 00.

Texty úhradových dodatků byly projednány a odsouhlaseny s následujícími profesními sdruženími: Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, SAS ČR, o.s., Asociací domácí péče České republiky o.s., Gratia Futurum, ČSK a SSG ČR.

 

PL_Praktický lékař_kapitace

PL_Praktický lékař_výkonová úhrada

PLDD_Praktický lékař pro děti a dorost_kapitace

PLDD_Praktický lékař pro děti a dorost_výkonnová úhrada

GY_Gynekologie

01_Stomatologie

03_Ambulantní specialisté

04_Domácí péče

SL_Zvláští ambulantní péče (odb. 913)