Úhrady za poskytování informací

VoZP ČR nevyžaduje žádnou úhradu za poskytnutí informací běžného typu.