Úklid objektů VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZÚklid objektů VoZP ČR
Telefon+420 585 566 160; +420 284 021 256
E-mailspetrtylova(na)vozp(tecka)cz; tkvasnicka(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000076
Jednací číslo1/160/1561151-2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotaMaximálně 13 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení29.12.2018 12:00
Lhůta pro podání nabídek29.1.2019 12:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v pracovních dnech na pobočkách VoZP ČR na dobu 48 měsíců, vyjma budov Ústředí VoZP ČR a pobočka VoZP ČR Praha, kde bude doba této zakázky pouze na 24 měsíců. Úklid může být zajištěn jako celek na všechny pobočky jedním dodavatelem nebo samostatně po pobočkách různými dodavateli.

 

Dokumentace veřejné zakázky