Úklid objektů VoZP ČR v Praze 2014 - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZÚklid objektů VoZP ČR v Praze 2014 - 2016
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP13V00000003
Jednací číslo1/160/126063-2013
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota2 400 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení23.4.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek13.5.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu dvou objektů VoZP ČR - Ústředí a pobočky Praha včetně, mimořádného úklidu po havárii. Plocha pro úklid budovy Ústředí je 1560 m2 kanceláří a chodeb a pro budovu pobočky Praha 1569 m2 kanceláří a chodeb.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016

Dokumentace veřejné zakázky