V rámci EU jsem byl nucen vyhledat ošetření, lékař ale neuznal můj český Evropský průkaz zdravotního pojištění a musel jsem zaplatit v hotovosti. Mám nárok na proplacení takto vynaložených prostředků?

 

V takovém případě máte právo požádat VoZP o refundaci vynaložených prostředků. Z webu pojišťovny si stáhněte formulář „Žádost pojištěnce o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí,“ vyplňte jej a zašlete na adresu Ústředí VoZP společně s originály všech dokumentů, které s ošetřením souvisely – lékařských zpráv, faktur a dokladů o zaplacení. VoZP může zpětně nahradit buďto částku, kterou by za toto ošetření uhradil veřejný systém zdravotního pojištění státu ošetření, případně český systém zdravotního pojištění, pokud by k takovému ošetření došlo na území ČR.