Veřejné zakázky VoZP ČR

Vstoupili jste na webové stránky veřejných zakázek Vojenské zdravotní pojišťovny ČR zadávaných v intencích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a navazujících podzákonných právních předpisů.

Veřejné zakázky VoZP ČR

Základní údaje o profilu zadavatele:

Název: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

Adresa: Drahobejlova 1404/4 Praha 9 PSČ 190 03

IČO: 47114975

URL profilu zadavatele: http://www.vozp.cz/cs/o-pojistovne/uredni-deska/verejne-zakazky-vozp-cr