Veřejné zakázky VoZP ČR

Vstoupili jste do sekce poskytující informace k veřejným zakázkám Vojenské zdravotní pojišťovny ČR zadávaných v intencích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazujících podzákonných právních předpisů a interních předpisů.


Základní údaje o profilu zadavatele:

Název: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

Adresa: Drahobejlova 1404/4 Praha 9 PSČ 190 03

IČO: 47114975

URL profilu zadavatele:  https://nen.nipez.cz/profil/VoZP