7115_3622-prevence-vitaminy-pro-deti-cithumb

 Vitamíny

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatele (či zákonného zástupce).
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný výše uvedený doklad z lékárny o úhradě přípravku. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.