7115_3622-prevence-vitaminy-pro-deti-cithumb

 Vitamíny pro děti

Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 2 do dovršení 15 let věku na multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně a složením odpovídající věku dítěte.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji zákonného zástupce, který žádá za dítě o příspěvek.
  • Pokud žádost podáváte přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad z lékárny o úhradě přípravku. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatelky.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.