prevence-vitaminy-pro-deti

 Vitamíny pro děti

Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 2 do dovršení 15 let věku na multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně a složením odpovídající věku dítěte.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě přípravku z lékárny
  • Pokud je přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji zákonného zástupce, který žádá za dítě o příspěvek.