prevence-vitaminy-pro-tehotne

 Vitamíny pro těhotné

Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce.

Komu a na co: těhotným ženám na multivitamínový či vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství zakoupený v lékárně.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku.
  • Pokud je přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatelky.
  • Kopii těhotenského průkazu žadatelky.