volbyb

VOLBY do orgánů VoZP 2020

informace pro voliče

Vážení pojištěnci,

Vážení plátci pojistného,

ve dnech 4. 11.6. 11. 2020 se uskuteční volby do orgánů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VoZP“). V letošním roce se poprvé bude volit novým způsobem, který umožní zapojení mnohem většího počtu voličů z řad plátců pojistného. Rozšířil se i okruh osob z řad pojištěnců, kteří mohou kandidovat do Správní rady a Dozorčí rady VoZP.

Své dotazy, týkající se voleb do orgánů VoZP ČR, můžete směřovat na adresu: volby2020(na)vozp(tecka)cz


Formuláře pro voliče a kandidáty

Volby do SR a DR VoZP

Vyhlášení voleb do SR a DR

Přihláška kandidáta do SR - zaměstnavatelé a OSVČ

Přihláška kandidáta do SR - zaměstnanci a OBZP

Přihláška kandidáta do DR - zaměstnavatelé a OSVČ

Přihláška kandidáta do DR - zaměstnanci a OBZP

Podpisový arch