Depositphotos-29876035-xl-2015

 

VÝKON 01300 - DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Výkon 01300 – DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM, je zaveden do číselníku zdravotních výkonů od data 1. 9. 2020 a to mimo kapitační platbu a s ohodnocením 176 Kč a s frekvenčním omezením 1/den a 6/čtvrtletí. Výkon je určen pro poskytovatele zdravotních služeb odb. 001 – všeobecný praktický lékař a odb. 002 – praktický lékař pro děti a dorost. Provedená konzultace zdravotního stavu distanční formou musí být řádně zdokumentována ve zdravotnické dokumentaci pacienta. V rámci výkonu může být současně realizována preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, v případě realizace pouze preskripce se výkon nevykazuje. Výkon Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem nenahrazuje telefonickou konzultaci (výkon 09513) a jeho obsahem není objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.

Výkon Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem je určen pro poskytování zdravotních služeb pojištěncům, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace praktického lékaře:

  • z důvodu respiračního infektu bez alarmujících příznaků a negativní epidemiologické anamnézy, kdy z epidemiologických důvodů není vhodná návštěva poskytovatele zdravotních služeb,
  • z důvodu nařízené izolace či karantény pro onemocnění Covid 19.

 K výkonu Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem se již nevykazuje:

  • výkon 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
  • výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče

VoZP ČR bude výkon 01300 bez nasmlouvání akceptovat u odb. 001 a 002 dle popsaných pravidel v období od 1. 9. 2020 do odvolání.